Bidbere / Prayer bears

Die Storie

Gedurende Maart 2021 het Carin Lategan ‘n bidbeertjie as ‘n geskenk gekry.  Die geskenk wat sy tydens ‘n afsluitingsgeselligheid van ‘n Geestelike Begeleidingskursus ontvang het, was vir haar pragtig en besonders maar sy het nie dadelik geweet wat sy daarmee wou doen nie.  Die gedagte om bidbere aan kinders uit te deel het ontstaan, nadat sy een middag met haar motor in die plaaslike gemeenskap ingery het.  Sy was daardie middag geestelik oorweldig deur die uitdagings wat kinders reeds vanaf ‘n jong ouderdom moet trotseer. Carin is van mening dat God se Heilige Gees  tydens daardie geleenheid ‘n belangrike visie vir haar kom openbaar het:  Gee vir kinders in kleurterskole bidbere.  Gee vir ‘n traumageteisterde kind ‘n bidbeer – dit maak nie saak hoe oud die kind of tiener is nie.        

Carin is woonagtig in Oesterbaai in die Oos-Kaap en is werksaam as ‘n geregistreerde berader in hierdie gebied.  Geestes- sowel as geestelike gesondheid lȇ haar baie na aan die hart.

Die doel  

Die doel van hierdie projek is nie om net bidbere links en regs uit te deel nie.  Die belangrike konsep om ‘n kind te leer bid met die hulp van die beertjie, is baie belangrik. Baie kinders deel met baie trauma in hul lewens vanaf ‘n baie jong ouderdom.  Gebroke gesinne, enkelouerskap, drank- en dwelmmisbruik, gesinsgeweld en seksuele misbruik is van die uitdagings waarmee kinders daagliks gekonfronteer word.  Die covid pandemie kompliseer al hierdie uitdagings net meer. Geestesgesondheid uitdagings, wat angs onder kinders insluit, kom algemeen voor.  Verlies aan vryheid of die dood van ‘n geliefde  asook die hartseer wat dit meebring kan ook nie uitgesluit word nie. Wanneer ‘n kind ‘n bidbeer het, word dit ‘n veilige hawe vir ‘n kind, iets tasbaar in moeilike omstandighede waar hy/sy kan weet hul is nie alleen nie.     

Die doel van hierdie projek is om van jongs af die kind te leer om vir hom of haarself asook ouers en maatjies te bid. Die kind kan ook aangemoedig word om met Jesus oor enigiets te praat.  Die kind verstaan dat die beer niks vir hom of haar gaan doen nie maar dat dit ‘n middel is om met Jesus te praat.  Die beertjies maak ‘n gesprek met Jesus vir hul prakties.  Daar is ook vir elke kind gebid deur die persoon wat die beer gebrei het.  Ons vertrou ma’s bid vir hul kinders maar al is daar nie ‘n ouer wat vir ‘n spesifieke kind by God intree nie het ‘n ander geestelike ma dit reeds gedoen.  Dit is wat so kosbaar is!

Visie en betrokkenheid

Dit is belangrik om hierdie projek uit te brei na elke skool in die Kouga distrik wat hierdie visie deel om kinders te leer om te bid.  Persoonlike betrokkenheid by hierdie projek is belangrik en om die rede raak dit moeilik om tans wyer as Kouga betrokke te raak. 

Hierdie projek kan nie suksesvol wees sonder ander mense wat vanuit die gemeenskap betrokke raak nie.  Kom raak asseblief betrokke by hierdie besonderse projek waar daar soveel betekenis in opgesluit is.  Aangesien elke beer soos elke kind uniek is, word unieke mense soos jy benodig om hierdie projek volhoubaar te maak.   Ons is op soek na breiers wat die bere kan brei.  God werk self in mense se harte en jy sal self weet hoe jy geroep word om ‘n verskil te maak.  Dalk moet jy brei, brei en finansieël bydra of net ‘n donateur wees.  Hierdie projek benodig fondse om wol, breipenne, stopsel (om bere te stop) en drukwerk  te laat doen.  Ons wil ook graag mense in gemeenskappe wat nie oor die finansies beskik nie maar wel wil brei in staat stel om by die projek betrokke te wees.  Kom help ons om ander te help. Sodoende kan hul iets betekenisvol doen en verantwoordelikheid begin neem in hul eie onderskeie gemeenskappe vir hul kinders.

Stuur asseblief ‘n epos aan carin@rig.ac of ‘n whattsapp by 0825723651 om betrokke te raak.  As u ‘n donasie wil maak verskyn die bankbesonderhede vir hierdie projek op hierdie webwerf.

Moenie die geestelike impak en emosionele heling onderskat wat hierdie projek vir ons kinders inhou nie.    

Jesus sȇ self in Markus 10:14 waar ouers hul kinders na hom bring maar die dissipels hul wil verhinder, die volgende woorde:

Laat die kindertjies toe om na My toe te kom.  Moenie hul keer nie. Want God se koninkryk is juis bedoel vir almal wat soos hulle is.

Jesus sȇ ook in Matteus 25:40 dat wanneer goed gedoen word selfs vir die heel eenvoudigste daardie goeie dinge vir Hom gedoen word.   

Jesus het ‘n hart vir kinders.  Ons moet ook ‘n hart vir kinders hȇ.

Bankbesonderhede van Bidbeertjies:

Rekening naam: Leave a Lasting Legacy

Nedbank

Rekeningnommer: 9020032108

Takkode: 198765

Tipe rekening: Spaar

Verwysing: Bidbere/JOU VAN Stuur asb ‘n sms aan 0825723651 as bewys van deposito.

Meer oor die Bidbere Projek

Lees meer oor ons vorige en opkomende projekte hieronder: